Kontakt

Sídlo firmy:
T. Vansovej 1912/58
020 01 Púchov

 

Obchodná kancelária:
Štefánikova 828
020 01 Púchov

 

E-mail: paliesek.lipa@gmail.com

 

Tel. kontakt:

0905 / 782 083,

0911 / 210 935

0903 / 492 297